΄Ετσι δήλωσε το Υπουργείο Εκτάκτων Περιστάσεων της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, μέσα σε μερικές πλησιέστερες μέρες στη ζώνη συμφοράς της Ιαπωνίας  θα φυσά κυρίως ο δυτικός άνεμος και συνεπώς τα προϊόντα πιθανής εκπομπής από τον ΑΗΣ στην ατμόσφαιρα θα μετακινούνται προς την λεκάνη του Ειρηνικού ωκεανού. Παρ’ όλα αυτά στις ρωσικές περιοχές της  ΄Απω Ανατολής  το ραδιενεργό φόντο ελέγχεται μέρα και νύχτα.  Στην περιοχή του Χαμπάροβσκ έχει επιβληθεί  καθεστώς ελέγχου της κατάστασης κάθε ώρα.