0Τη σχετική είδηση ανακοίνωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ Βιτάλι Τσούρκιν. Ινιν όλα τα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ πρόθυμα να υποστηρίξουν το εκπονημένο από τη Γαλλία και τη Μ. Βρετανία σχέδιο ψηφίσματος. Μετά τη συνεδρία αναχώρησε για τη Λιβύη ο ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ Αμπνουτλιλά Χατίμπ, προκειμένου να συζητήσει τα ανθρωπιστικά και πολιτικά θέματα με την ηγεσία της Λιβύης και με την αντιπολίτευση. Κατά την άποψη παρατηρητών, πριν την επιστροφή του δεν πρέπει να αναμένεται απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη ζώνη απαγαρευμένη για πτήσεις πάνω από τη Λιβύη.