0Το ΥΠΕΞ της Ρωσίας κάλεσε τα δυο μέρη να απόσχουν από οποιαδήποτε διμερή βήματα, που υποσκάπτουν τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την επανέναρξη της παλαιστινο-ισραηλινής ειρηνευτικής διαδικασίας.