0Ο Νταλάι-Λάμα υπογράμμισε ότι η απόφασή του δεν υπαγορεύεται από την επιθυμία να απαλλαχτεί από την ευθύνη για το μέλλον του λαού του Θιβέτ, αλλά από την επιδίωξη να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδημοκρατισμού της εξουσίας. Ο Νταλάι-Λάμα είχε εγκαταλείψει το Θιβέτ το 1959 μετά τη συμπερίληψή του στη σύνθεση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.