0Η Συνθήκη, που υπογράφτηκε πέρυσι τον Ιούλιο, προβλέπει τη δυνατότητα διακίνησης ποσών έως 3 χιλ. δολαρίων χωρίς δήλωση, έως 10 χιλ. δολαρίων – με συμπλήρωση δήλωσης, και πάνω από 10 χιλ. – βάσει ειδικής άδειας. Η Ρωσία και η Λευκορωσία συμφώνησαν να καταργήσουν από την 1

η

0 Απριλίου τον έλεγχο μεταφορικών μέσων στα κοινά σύνορα.