Στη διάρκεια των γυμνασίων θα γίνεται η προσομοίωση διαφόρων σεναρίων ανάπτυξης της κατάστασης, μαζί και πιθανής ραδιενεργού μόλυνσης του εδάφους της ρωσικής Άπω Ανατολής. Θα πραγματοποιούνται  επίσης ασκήσεις δράσης  των διασωστικών συνεργείων. Σήμερα το ραδιενεργό φόντο στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας δεν ξεπερνά τα κανονικά όρια.