0Σύμφωνα με τα δεδομένα των εμπειρογνωμόνων, «η επίδραση αυτού του φαινομένου στον άξονα της περιστροφής της Γης αποδέχτηκε πολύ πιό ουσιαστική, ακόμα και από το 2004 κατα τη διάρκεια του σεισμού στη Σουμάτρα». Τότε ο σεισμός είχε μετακινήσει τον άξονα της Γης κατά 6 εκατοστά.