Συνολικά προβλέπεται να κατασχεθούν σχεδόν 1000  είδη ακίνητης περιουσίας που βρίσκονται στη ζώνη κατασκευής ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Σχεδόν  το 80% των κατοίκων του Σότσι  των οποίων η ακίνητη περιουσία πρόκειται να κατασχεθεί  δήλωσαν πως θα ήθελαν να πάρουν χρηματική αποζημίωση, ενώ μερικοί προτίμησαν να πάρουν οικόπεδα με σπίτια και οι υπόλοιποι – να πάρουν μόνο οικόπεδα. Γιά όποιους προτίμησαν να πάρουν νέα κατοικία στο Σότσι αναγείρονται 530 προσωπικά σπίτια και πάνω από 600 διαμερίσματα.