Το κεντρικό θέμα της συνεδρίασης είναι η κατασκευή και  η  λειτουργεία των Κέντρων περίθαλψης του παιδιού, καθώς επίσης και τα περιφερειακά προγράμματα του εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας για την εκπλήρωση των οποίων θα χορηγηθούν από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό μέσα στα πλησιέστερα δύο χρόνια  πάνω από 450 δισεκατομμύρια ρούβλια. Πριν τη συνεδρίαση ο Πούτιν θα επισκεφτεί το Κέντρο περίθαλψης του παιδιού της περιοχής Ριαζάν που τέθηκε σε λειτουργία την 1 Μαρτίου.