Οι μετέχοντες στη συνεδρίαση της ομάδας στη Μόσχα συζήτησαν  διάφορα προβλήματα στρατιωτικο-πολιτικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη προσοχή έδωσαν στα προβλήματα της αντιπυραυλικής άμυνας, της έναρξης έμπρακτης εφαρμογής της νέας Συνθήκης START  και του εκσυγχρονισμού του καθεστώτος ελέγχου των συμβατικών εξοπλισμών στην Ευρώπη.