Επίσης είπε ότι τα υφιστάμενα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ έναντι της Λιβύης δεν επιτρέπουν τη χρήση στρατιωτικής δύναμης. Επίσης διευκρίνισε ότι για την επέμβαση στη Λιβύη, συγκεκριμένα, για την απαγόρευση των πτήσεων στον εναέριο χώρο της, είναι απαραίτητη η εκπλήρωση τριών όρων – η δημιουργία ανυπόφορης κατάστασης, απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ και διεθνής υποστήριξη των ενεργειών του ΝΑΤΟ.