Έτσι ο ηγέτης της χώρας, που βρίσκεται στην εξουσία ολόκληρα 32 χρόνια, και  πάλι απέρριψε το σχέδιο της αντιπολίτευσης για την εξάλειψη της ενδοπολιτικής κρίσης, βάσει του οποίου πρέπει να εγκαταλείψει το αξίωμά του ως τα τέλη του έτους. Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης αντέδρασαν άκρως αρνητικά στην άρνηση του Πρόεδρου να ακολουθήσει το σχέδιό τους για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα, τονίζοντας ότι ο Σάλεχ κρατεί με τα δόντια την εξουσία.