Το Υπουργείο προειδοποίησε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας επιτρέπεται να παίρνουν οποιαδήποτε μέτρα για τη διάλυση των διαδηλωτών.