Έτσι γράφει η βρετανική εφημερίδα "The Daily Telegraph" (Ντέιλι Τέλεγκραφ) . Το τρίτο τάγμα του συντάγματος Black Watch μπορεί πολύ σύντομα να σταλεί στη Β. Αφρική. Αυτό το τάγμα από 600 άνδρες επέστρεψε από το Ιράκ το 2009. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας παρατήρησε ότι το τάγμα είναι εκπαιδευμένο για την εκπλήρωση ανθρωπιστικών, και όχι πολεμικών επιχειρήσεων.