Ο δορυφόρος είχε εκτοξευτεί το Μάρτιο του 2009 και το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βρισκόταν σε ύψος 254,9 χλμ., δηλαδή χαμηλότερα από τις τροχιές των άλλων δορυφόρων, που παρακολουθούν τον πλανήτη μας. Τα δεδομένα, που έχουν ληφθεί από τον GOCE, θα χρησιμοποιηθούν στα πλοηγικά συστήματα.