Επίσης είπε ότι η έναρξη της λειτουργίας της πρώτης φάσης του αγωγού θα αρχίσει όπως προγραμματίστηκε στις αρχές Οκτωβρίου. Για την κατασκευή της πρώτης διακλάδωσης του αεριαγωγού έχουν χορηγηθεί 3,9 δισεκ. ευρώ, ενώ της 2ης – 2,5 δισεεκατομμύρια. Το «Nord Stream» είναι κατ΄αρχήν νέα διαδρομή εξαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.