Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιείται σε μορφή χορηγιών. Η Microsoft παραχώρησε ήδη την πρώτη χορηγία αξίας 100 χιλιάδων δολαρίων. Η διεύθυνση της καινοτομικής ρωσικής πόλης μελετά τα προβλήματα στήριξης νέων σχεδίων με μερικές άλλες εταιρείες.