Η νέα δομή καλείται να γίνει πυρήνας του ρωσικού νομισματικού συστήματος και ταυτόχρονα καταλυτής ανάπτυξης των αγορών σε όλο το μετασοβιετικό χώρο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας υπολογίζει ότι το Κέντρο θα ασκεί επίδραση  επίσης στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.