Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης θα εγκαταστήσουν στο πολωνικό έδαφος πυροβολαρχία πυραύλων Patriot για την προστασία από τις πυραυλικές απειλές. Αυτοί οι πύραυλοι θα εγκατασταθούν σε απόσταση 100 χλμ. από τα ρωσικά σύνορα. Η Ρωσία αντιτίθεται στην εγκατάσταση στοιχείων της αμερικανικής αντιπυραυλικής ασπίδας στην Ευρώπη, θεωρώντας την ως απειλή για την ασφάλειά της.