Το βιβλίο θα έχει την ονομασία «Οι σοβιετο-πολωνικές σχέσεις τις δεκαετίες του ΄50 και του ΄60 του 20ου αιώνα». Όλα τα αρχειακά έγγραφα ήταν «απόρρητα» και «εντελώς απόρρητα». Σήμερα εκτελείται μεγάλο έργο για την άρση του απορρήτου.