Μ΄αυτή την εντολή η υπηρεσία απόκτησε το δικαίωμα χρησιμοποίησης πάνω σε συμφωνητική βάση ρωσικά διαστημικά συστήματα και συστήματα στρατιωτικού προορισμού, ανακοίνωσε το ΠΡΑΪΜ-ΤΑΣΣ