Οι κυριότερες από αυτές είναι – η ενεργοποίηση της συνεργασίας με τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βραζιλία, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και η ανάπτυξη των σχέσεων με τις χώρες της Αφρικής. Ο Ζουπέ θεωρεί απαραίτητη την αναζωογόνηση της δραστηριότητας της Μεσογειακής Ένωσης, μέλη της οποίας είναι οι χώρες αυτής της περιοχής και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.