Κατεβάστε ηχητικό αρχείο - Download


Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας επεσήμανε τη μείωση του «βαθμού έντασης» στις συζητήσεις για τα θέματα της ασφάλειας στην ευρατλαντική περιοχή. Ένα από τα επιτεύγματα-κλειδιά σ΄αυτό τον τομέα είναι η νέα ρωσο-αμερικανική Συνθήκη για τους στρατηγικούς επιθετικούς εξοπλισμούς. Ο Λαβρόφ υπογράμμισε ιδιαίτερα ότι η Ρωσία υποστηρίζει με συνέπεια το αδιαίρετο της ασφάλειας ως βασική αρχή. Και καλεί τα άλλα κράτη να αρχίσουν χωρίς καθυστέρηση την εκπόνηση σχεδίου Συνθήκης, η οποία θα απαγορεύσει σε ορισμένα κράτη και στρατιωτικο-πολιτικούς συνασπισμούς να εγκαθιστούν όπλα στο διάστημα. Το σχέδιο είχε εκπονηθεί από τη Ρωσία και την Κίνα από το 2008. Τέτοιου είδους σχέδια, όπως και η ανάπτυξη μονομερούς συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας και η ανισορροπία στους συμβατικούς εξοπλισμούς, μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην υφιστάμενη στρατηγική σταθερότητα, είναι πεπεισμένος ο Ρώσος υπουργός.

«Παράλληλα στην ημερήσια διάταξη του αφοπλισμού υπάρχουν μιά σειρά θέματα προτεραιότητας. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσά τους κατέχει ο στόχος της ταχύτερης έναρξης της ισχύος της Συνθήκης για την καθολική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Και  πάλι καλούμε όλες τις χώρες να την υπογράψουν. Τα μονομερή μορατόριουμ είναι χρήσιμα, όμως δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη διεθνή νομική εξασφάλιση αυτής της βασικής για την παγκόσμια ασφάλεια δέσμευσης».

Ανάμεσα στις άλλες προτεραιότητες ο ΥΠΕΞ ανάφερε την ευσυνείδητη εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, που υιοθετήθηκε στην τελευταία διάσκεψη για τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Η διεύρυνση της πρόσβασης στην ειρηνική ατομική ενέργεια είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση απαρέγκλιτης τήρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Οι ρωσικές πρωτοβουλίες για την κατασκευή στο έδαφος της Κέντρου εμπλουτισμού ουρανίου υπό τη διεύθυνση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας ανταποκρίνονται πλήρως σ΄αυτή την πολιτική.

Ο Σεργκεϊ Λαβρόφ τόνισε την ανάγκη έναρξης χωρίς καθυστέρηση της προετοιμασίας της διάσκεψης για τη δημιουργία στη Μ. Ανατολή ζώνης, απαλλαγμένης από τα όπλα μαζικής καταστροφής. Επίσης είπε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης νέου ψηφίσματος για τη Λιβύη, που έχει καταληφθεί από την φωτιά του εμφυλίου πολέμου.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι το δυναμικό της Διάσκεψης της Γενεύης για τον αφοπλισμό ως χώρου για την εκπόνηση αποφάσεων-κλειδιών στον τομέα της ασφάλειας προς το παρόν δεν αξιοποιείται πλήρως. Εκτος αυτού ορισμένες χώρες προσπαθούν κατα παράκαμψη της Διάσκεψης να αρχίσουν δικές τους διαπραγματευτικές διαδικασίες και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εξασθένιση του συστήματος πολυμερούς αφοπλισμού. Οι σύγχρονες πραγματικότητες επιδεικνύουν εμφανώς τον κίνδυνο αυτής της τάσης.