Όπως είπε ο Σεργκεϊ Λαβρόφ, «για να γίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, πρέπει να δούμε με νέο τρόπο την ηθική τους διάσταση». «Η αντικειμενική αμοιβαία σχέση των δικαιωμάτων του ατόμου και των παραδοσιακών αξιών καλείται να συμβάλει στην ενίσχυση της περαιτέρω καθολικοποίησης της αντίληψης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», - τόνισε ο Λαβρόφ.