Παράλληλα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας εξέφρασε πλήρη υποστήριξη τόσο στο υιοθετημένο ψήφισμα του ΣΑ του ΟΗΕ, όσο και στο υιοθετημένο μιά μέρα νωρίτερα ψήφισμα του Συμβουλίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο οποίο περιέχεται πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να αποκλειστεί η Λιβύη από το Συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης να διεξαχθεί διεθνής έρευνα των εγκλημάτων από μέρους των αρχών της Λιβύης.