. Γίνεται λόγος για καθολική ηλεκτρονική κάρτα, που θα αντικαταστήσει τις ασφαλιστικές κοινωνικές χάρτες, τις κάρτες υποχρεωρικής ιατρικής ασφάλισης, τα φοιτητικά εισιτήρια, κάρτες-εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς και τις τραπεζικές κάρτες. «Η μετάβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι η επιτακτική απαίτηση της εποχής, και οι στρατηγικές πληροφοριακές τεχνολογίες είναι μία από τις βασικότερες κατευθύνσεις ανάπτυξης της χώρας»,- παρατήρησε ο πρόεδρος της Ρωσίας.