«Όχι μόνο υποστηρίζουμε την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, αλλά και επιμένουμε ότι αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί ως τα τέλη του έτους», είπε ο Μπαρόζο. «Είναι πολύ παράξενο, - είπε, το ότι η Ρωσία, που είναι μιά από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, ακόμα δεν είναι μέλος του ΠΟΕ».