Από την άλλη, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα προσωρινής συγκυρίας. Γι΄αυτό κάλεσε την κυβέρνηση να μην εξογκώνει τις δαπάνες. Κατά την άποψη του  Πούτιν, πρέπει να εφαρμόζεται συντηρητική πολιτική και είναι καλύτερα να φυλάξει αυτά τα χρήματα, μεταξύ άλλων και για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.