Ο Ρώσος ηγέτης ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του μουσουλμανικού κλήρου του Β. Καυκάσου για την επιδίωξή τους να στηρίζουν την ειρήνη και τη διαθρησκειακή συναίνεση στην περιοχή. Για να υπάρχει ειρήνη στον Καύκασο δεν χρειάζεται μόνο δύναμη, αλλά και νους, ο οποίος πρέπει να εκδηλώνεται σε νέα προγράμματα, υπογράμμισε ο Πρόεδρος.