Η μεικτή επιχείρηση θα ονομάζεται “Ford Sollers” και θα παράγει μικρά επιβατικά και εμπορικά αυτοκίνητα “Ford”. Επίσης θα ασχολείται με την πώληση αυτοκινήτων στη ρωσική αγορά. Η λειτουργία της επιχείρησης θα αρχίσει στα τέλη του 2011.