Επίσης είπε ότι πρέπει να γίνει το παν, ώστε να επιλεγεί ο βέλτιστος τρόπος διασφάλισης της ασφάλειας της Ρωσίας. Ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι το ζήτημα είναι το σχήμα της αντιπυραυλικής άμυνας και της κατανομής της ευθύνης μεταξύ των μελών της. ο Μεντβιέντιεφ διόρισε το μόνιμο αντιπρόσωπο της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ Ντμήτρη Ρογκόζιν εκπρόσωπό του στη σύμπραξη με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία στα θέματα της αντιπυραυλικής άμυνας.