Οι παρακολουθήσεις κατά τη διαδρομή της νηοπομπής γίνονται με τη βοήθεια των ραδιοτεχνικών και των οπτικών συστημάτων του  πλοίου. ΄Ετσι ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας τύπου των Ναυτικών Δυνάμεων της Ρωσίας. Εξάλλου,  στη σύνθεση της διεθνούς μοίρας που  εξασφαλίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή του Αφρικανικού Κέρατος, υπάρχουν μερικά ρωσικά πολεμικά πλοία.