Σ΄αυτήν την «Λέσχη συζητήσεων» που είναι από τις μεγαλύτερες στη Ρωσίας, παίρνουν μέρος σχεδόν 2000 Ρώσοι και ξένοι εμπειρογνώμονες, διευθυντές μεγάλων εταιρειών του κόσμου και επιστήμονες-οικονομολόγοι. Οι μετέχοντες στο φόρουμ θα δουλεύουν σε μερικά τμήματα, μαζί και στα τμήματα «Παιδεία» και «Καινοτομίες». Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του φόρουμ προβλέπεται να γίνει η συνεδρίαση με τη συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις ξένες επενδύσεις.