Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία συστήματος, βάσει του οποίου ο δρόμος του φαρμάκου θα παρακολουθείται ξεκάθαρα από τον τόπο της παραγωγής του ως τη στιγμή της πώλησης. Επίσης ρυθμίζει την προμήθεια φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου, το οποίο έχει γίνει η πηγή της μερίδας του λέοντος των πλαστών προϊόντων. Ο νέος νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή σε μερικούς μήνες.