Ήταν η πρώτη έκρηξη ανώτατης τάξης «Χ» στο νέο, 24ο ηλιακό κύκλο. Προς το παρόν δεν είναι σαφές, αν η έκρηξη συνοδευόταν από εκτόξευση πλάσματος – από αυτό εξαρτάται, αν αυτό το γεγονός προκαλέσει μαγνητικές αναταραχές στη Γη.