Πέρυσι στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ παραχωρήθηκε βοήθεια σε 100 εκατ. και πάνω ανθρώπους σε 70 αναπτυσσόμενες χώρες. Σήμερα η Ρωσία θεωρείται πολύ δικαιολογημένα ένας από τους βασικούς χορηγούς. Η τακτική προσφορά της στο Ταμείο του ΟΗΕ από το 2004 σχεδόν τριπλασιάστηκε και πέρυσι έφτασε τα 32 εκατ. δολάρια. Παρά τις παγκόσμιες οικονομικές αναταραχές η Ρωσία εκπλήρωσε όλες τις δεσμεύσεις της.