Ο αριθμός των ανέργων κατοίκων της Ρωσίας, σύμφωνα με τα δεδομένα του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης στις αρχές του 2011 ανερχόταν σε 5 εκατ. 500 χιλιάδες. 1 εκατ. 600 χιλιάδες απ’ αυτούς έχουν καταγραφεί στις Υπηρεσίες απασχόλης.