Ο Μεντβέντιεφ επίσης θεωρεί ότι για την αποτροπή των εθνικών διενέξεων χρειάζεται διαφωτιστική δουλειά. Η αμάθεια είναι η βάση ουσιαστικά όλων των διενέξεων και πολύ περισσότερο των διεθνικών, είπε ο Πρόεδρος σε συνάντηση με τους επικεφαλής των εθνικών πολιτιστικών οργανώσεων και τους εθνογράφους στην Ουφά.