Σήμερα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης του σχεδίου για τους εκπροσώπους των παγκόσμιων εταιρειών και χρηματιστικών ιδρυμάτων  Citibank,  Microsoft,  Ernst & Young και άλλων. Εξάλλου, πάνω από 60 εταιρείες και επιχειρήσεις δήλωσαν ήδη την επιθυμία τους να γίνουν πρόσεδροι της «Πεδιάδας Τιτανίου». Η «Πεδιάδα Τιτανίου» συμπεριλαμβάνει μερικές ομάδες σχεδίων, μαζί και στον τομέα της παραγωγής τιτανίου, των χημικών μηχανοκατασκευών, της ατομικής ενέργειας, των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μηχανοκατασκευών και της έγχρωμης μεταλλουργίας.