Όπως μετέδωσε το ΡΙΑ Νόβοστι, το  Κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης θα ανταποκρίνεται στις πιό σύγχρονες απαιτήσεις εκπαίδευσης των στρατευμάτων. Η κατασκευή ττιου κέντρου θα συμβάλει στη μοντελοποίηση οποιασδήποτε τακτικής κατάστασης στο πεδίο της μάχης και στη ρεαλιστική εκτίμηση των ενεργειών όλου του προσωπικού της μονάδας.