Κεντρικό θέμα της συνάντησης είναι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια στην Πληροφοριακή Κοινωνία. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης συμπεριλήφθηκαν επίσης τα προβλήματα της προστασίας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, της εμποστοσύνης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, οι σύγχρονοι τρόποι προστασίας από τις κυβερνοεπιθέσεις. Ανάμεσα στους μετέχοντες στη συνάντηση είναι και οι εκπρόσωποι των γνωστών σε όλο τον κόσμο εταιρειών πληροφοριακών τεχνολογιών (IT)  Microsoft και Oracle.