Οι παχύτερες εκπρόσωποι του ωραίου φύλου, σύμφωνα με τα δεδομένα των Βρετανών επιστημόνων, ζουν στη Ρωσία και τη Μολδαβία, ενώ οι πιό ισχνές – στην Ελβετία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Στους άνδρες τα «παγκόσμια πρωτία» στην παχυσαρκία διατηρούν οι Τσέχοι και οι Ιρλανδοί, μεταδίδει το ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ.