Ο Γεν. Γραμματέας χαρακτήρισε ως απόλυτα απαράδεκτη την κατάσταση, στην οποία σχεδόν καθημερινά μεταδίδονται ειδήσεις για επιθέσεις πειρατών σε πλοία. Κατά την άποψή του, οι τρόποι ξεπεράσματος αυτού του κακού πρέπει να αναζητούνται μέσω της επίλυσης των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων στις χώρες, που μαστίζονται από τη φτώχεια.