Επίσης είπε ότι γι΄αυτό το σκοπό η χώρα έχει αξιόλογους πόρους. Ο Μπρεκ επίσης εξέφρασε θετική εκτίμηση για τις ενέργειες της ρωσικής κυβέρνησης στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Κατα την άποψή του, σήμερα πρώτιστοι στόχοι των ρωσικών αρχών στην οικονομία πρέπει να γίνουν η μείωση του πληθωρισμού και του ελλείματος του προϋπολογισμού.