Ο δορυφόρος τοποθετήθηκε σε τροχιά που παρεκλίνει από την υπολογισμένη. Αιτία τέτοιας παρέκλισης στάθηκε η βλάβη στο σύστημα ανάπτυξης ταχύτητας. Τώρα ο δορυφόρος βρίσκεται σε τροχνιά που δεν παρεκλίνει και τόσο από την υπολογισμένη,- είπε πηγή στην πυραυλοδιαστημική Υπηρεσία. Πολύ σύντομα οι ειδικοί θα προσπαθήσουν να μάθουν αν είναι δυνατή ή  όχι η χρησιμοποίηση του δορυφόρου σύμφωνα με τον προορισμό του.