Στα γυμνάσια που θα διαρκέσουν ως τις 28 Οκτωβρίου παίρνουν μέρος σχεδόν 40 αεροπλάνα, τα οποία θα εκπληρώνουν  διάφορα καθήκοντα μαχητικού προορισμού  πάνω από  τεράστιο έδαφος – από το κεντρικό μέρος της χώρας ως την ΄Απω Ανατολή και τον Μακρινό Βορρά.