0   Όπως είπε η Σλίσκα, η αντιπροσωπεία της Κρατικής Ντούμας με ενδιαφέρο πήρε μέρος στο 75-ο  σεμινάριο της  Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στα Σκόπια.

«Εκφράσαμε τις ανησυχίες μας για την εθνική ένταση που παρατηρείται σ'αυτή την περιοχή, για τις συνεχείς κουβέντες  για την δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας»,- είπε η Σλίσκα.

Η κατάσταση εδώ, κατά τη γνώμη της, επιδεινώνεται  ακόμα περισσότερο από τον μη συντονισμό των  σκοπών της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και των ΗΠΑ στα Βαλκάνια. «Η Ρωσία πάντα έπαιζε μεγάλο ρόλο στα Βαλκάνια και θα εξακολουθεί να ενισχύει τις θέσεις της σ' αυτή την περιοχή και στο μέλλον»,- παρατήρησε η Σλίσκα.

 Οι μετέχοντες στο σεμινάριο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στα Σκόπια  από τις 19 ως τις 21 Οκτωβρίου συζήτησαν διάφορα προβλήματα της εθνικής διαλλακτικότητας, της μεταρρύθμισης των Βαλκανίων, του ρόλου του ΝΑΤΟ αστην περιοχή  και της κατάστασης στην σερβική περιοχή του Κοσσυφοπεδίου.