0Συγκεκριμένα, - στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παιδικού Ταμείου του ΟΗΕ (

UNICEF) και του Προγραμματικού Συντονιστικού Συμβουλίου του Ενωμένου προγράμματος του ΟΗΕ για το ΕΪΤΣ (UNAIDS). Η Ρωσία είναι δραστήριο μέλος του ECOSOC από τη μέρα της ίδρυσης του το 1945, επανεκλεγόμενη στη σύνθεσή του κάθε 3 χρόνια και χαίρει μόνιμα υψηλού κύρους ανάμεσα στα άλλα μέλη του Συμβουλίου»,  - υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ρωσίας.