0Με μεταγωγικό αεροσκάφος ΙΛ-76 μεταφέρθηκαν φάρμακα και ιατρικός εξοπλισμός συνολικού βάρους 28 τόνων. Πριν μιά βδομάδα για τους σεισμόπληκτους παραδόθηκαν κουβέρτες, αντίσκηνα, είδη διατροφής και ηλεκτρικές γεννήτριες. Ως σήμερα ο αριθμός των θυμάτων στην Κίνα ξεπέρασε τις δυο χιλ. 200 άτομα.