0Αυτά τα σχέδια αφορούν τους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, της κατασκευής αεροπλάνων, της αγροτικής οικονομίας και άλλους κλάδους, στους οποίους η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν σοβαρές δυνατότητες βαθιού παραγωγικού και επιστημονικού συνεταιρισμού. Ο Πούτιν πρότεινε να ιδρυθεί ενωμένο χόλντιγκ φυσικού αερίου με τη συμμετοχή της «Γκαζπρόμ» και της «Ναφτογκάζ Ουκρανίας», όπως στον ατομικό τομέα, στον οποίο είναι δυνατή η ίδρυση μικτής επιχείρησης στη βάση του ρωσικού Οργανισμού «Ατομενεργκομας» και του ουκρανικού «Τουρμποάτομ».